YoutubeFacebookPrint

Knihovna Enke.

V knihovně Enke jsme pro Vás shromáždili mimo jiné informace o výrobcích, pokyny pro zpracování a bezpečnostní datové listy. Pokud potřebujete další údaje, obraťte se prosím jednoduše přímo na nás: v části „Kontakt“ je pro Vás připraven příslušný formulář.

Produkty

Enkolit
Systemy utesneni
Enkopur
Enkolan
Enkryl
Arctic Seal
Enketop
Podklady
Polyflexvlies
Enke Multi Protect
Enke-Contact
Enkefloor
Enke Betoncoat

Návod na zpracování

Enkopur
Enkolan
Enkryl
Enketop
Arctic Seal

 

Prohlášení o vlastnostech

Enkolit
Enkopur
Enkryl
Arctic Seal
Betoncoat Grundierung 2K
Enke Multi Protect
 

Osvědčení  - Certifikáty

ETA Enkopur Cz
ETA Enkopur De
ETA Enkryl Cz
ETA Enkryl De
Enkolit

Tabulka přilnavosti pro příslušné penetrace

Tabulka přilnavosti

Bezpečnostní listy

Arctic Seal
Enke Betoncoat PUR Komponente A
Enke Betoncoat PUR Komponente B
Enke Betoncoat Grundierung 2K Komponente A
Enke Betoncoat Grundierung 2K Komponente B
Enke Multi Protect
Enke Polyestervlies
Enke Polyflexvlies
Enketop
Enketop Versiegelung
EnkoClean Bitumenlöser
EnkoClean Handreiniger
Enkoclean Werkzeugreiniger
Enkolan Abdichtung
Enkolit
Enkopur
Enkryl
Glasprimer
Reflektol
Universal Voranstrich 933
Universal Primer 2K Komponente A
Universal Primer 2K Komponente B
Voranstrich P-O

Technicke Nakresy

Detail izolace betonových balkón ů a teras Enkopur -em pro dla žbu ulo ženou do písku nebo št ěrku
Detail izolace střechy s Enkopur-em
Detail izolace střešní vpusti Enkopur -em
Detail izolace střešního světlíku Enkopur-em
Detail izolace betonového povrchu Enkopur -em balkónů a teras pro systém Enkefloor
Detail izolace střešního prostupu Enkopur -em s izolační manžetou - např.: větrací komínek
Detail izolace střešního žlabu Enkopur -em se železobetonovou vpustí
Detail izolace střešního světlíku Enkopur -em
Detail izolace betonových povrchů Enkopur-em balkonů a teras pro dřevěný podlahový rošt
Detail izolace střešního prostupu Enkopur-em s izolační manžetou - např.: anténní stožár
Detail izolace střešního žlabu Enkopur-em se železobetonovou vpustí
Detail izolace atiky Enkopur-em
Detail izolace dilatace Enkopur-em - funkční dilatační spára
Detail izolace kotvícího třmenu Enkopur-em
Detail lepení Enkolit-em oplechování nadezdívek atiky se spádem
Detail lepení Enkolit-em oplechování nadezdívek atiky se spádem 2
Detail lepení oplechování zateplené atiky Enkolit -em verze s mechanicky přikotvenou OSB deskou
Detail lepení oplechování zateplené atiky Enkolit-em verze s minerální vrstvou
Detail lepení oplechování Enkolit-em na atice s dilatačním spojem