YoutubeFacebookPrint

Knihovna Enke.

V knihovně Enke jsme pro Vás shromáždili mimo jiné informace o výrobcích, pokyny pro zpracování a bezpečnostní datové listy. Pokud potřebujete další údaje, obraťte se prosím jednoduše přímo na nás: v části „Kontakt“ je pro Vás připraven příslušný formulář.

Produkty

Enkolit
Systemy utesneni
Enkopur
Enkolan
Enkryl
Arctic Seal
Enketop
Podklady
Polyflexvlies
Enke Multi Protect
Enke-Contact
Enkefloor
Enke Betoncoat

Návod na zpracování

Enkopur
Enkolan
Enkryl
Enketop
Arctic Seal

 

Prohlášení o vlastnostech

Enkolit
Enkopur
Enkryl
Arctic Seal
Betoncoat Grundierung 2K
Enke Multi Protect
 

Osvědčení  - Certifikáty

ETA Enkopur Cz
ETA Enkopur De
ETA Enkolan Cz
ETA Enkolan De
ETA Enkryl Cz
ETA Enkryl De
Enkolit

Tabulka přilnavosti pro příslušné penetrace

Tabulka přilnavosti

Bezpečnostní listy

Arctic Seal
Enke Betoncoat PUR Komponente A
Enke Betoncoat PUR Komponente B
Enke Betoncoat Grundierung 2K Komponente A
Enke Betoncoat Grundierung 2K Komponente B
Enke Multi Protect
Enke Polyestervlies
Enke Polyflexvlies
Enketop
Enketop Versiegelung
EnkoClean Bitumenlöser
EnkoClean Handreiniger
Enkoclean Werkzeugreiniger
Enkolan Abdichtung
Enkolit
Enkopur
Enkryl
Glasprimer
Reflektol
Universal Voranstrich 933
Universal Primer 2K Komponente A
Universal Primer 2K Komponente B
Voranstrich P-O

Technicke Nakresy

Detail izolace betonových balkón ů a teras Enkopur -em pro dla žbu ulo ženou do písku nebo št ěrku
Detail izolace střechy s Enkopur-em
Detail izolace střešní vpusti Enkopur -em
Detail izolace střešního světlíku Enkopur-em
Detail izolace betonového povrchu Enkopur -em balkónů a teras pro systém Enkefloor
Detail izolace střešního prostupu Enkopur -em s izolační manžetou - např.: větrací komínek
Detail izolace střešního žlabu Enkopur -em se železobetonovou vpustí
Detail izolace střešního světlíku Enkopur -em
Detail izolace betonových povrchů Enkopur-em balkonů a teras pro dřevěný podlahový rošt
Detail izolace střešního prostupu Enkopur-em s izolační manžetou - např.: anténní stožár
Detail izolace střešního žlabu Enkopur-em se železobetonovou vpustí
Detail izolace atiky Enkopur-em
Detail izolace dilatace Enkopur-em - funkční dilatační spára
Detail izolace kotvícího třmenu Enkopur-em
Detail lepení Enkolit-em oplechování nadezdívek atiky se spádem
Detail lepení Enkolit-em oplechování nadezdívek atiky se spádem 2
Detail lepení oplechování zateplené atiky Enkolit -em verze s mechanicky přikotvenou OSB deskou
Detail lepení oplechování zateplené atiky Enkolit-em verze s minerální vrstvou
Detail lepení oplechování Enkolit-em na atice s dilatačním spojem